chantal breukers

De dood is precies zoals we ‘m verzinnen kunnen.
Uiteindelijk zijn er net zoveel belevingen van het moment van sterven als er mensen zijn.
De dood kan een zwart gat zijn of hemels licht, ontluisterend of ontroerend,
een beslissing of een ongeluk, te vroeg komen of te laat, onverdraaglijk of een verlossing,
het begin zijn of het eind.

Er is maar één ding dat we zeker weten, zo onafwendbaar dat het ons verbindt,
met het leven en met de ander: wij gaan dood.